anmeldevoldtekt.no

Artikler

Vold i nære relasjoner 

Kort om straffebestemmelsen ved mishandling i nære relasjoner­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Den tidligere straffeloven av 1902 § 219 er videreført i ny straffelov § 282 uten annen realitetsendring

Les mer »

Sikring av bevis

Vurderer du å politianmelde straffbare handlinger, så bør du forsøke å sikre bevis. Det er flere steder du kan henvende deg for å få hjelp. 

Les mer »

Bistandsadvokatens oppgaver

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten

Les mer »

Voldtekt

Voldtekt reguleres i straffeloven § 291.  Voldtekt er: 1)å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold 2)å ha seksuell omgang med

Les mer »

Incest

Incest er seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn. Incest reguleres i

Les mer »

Sikkerhetstiltak

Den som blir utsatt for trusler og vold bør oppsøke sitt lokale politi og be om å få snakke med noen som arbeider med trusselutsatte

Les mer »