anmeldevoldtekt.no

Oppreisningserstatning ved voldtekt

For visse typer krenkelser er det i rettspraksis etablert en veiledende norm for erstatningens størrelse. Det gjelder blant annet for voldtekt til samleie. Det er normalt en fordel for voldtektsofferet at oppreisningen kan avgjøres i straffesaken etter en noenlunde enkel behandling.

Høyesterett har kommet til at standarderstatningen for voldtekt til samleie av voksne begått av en voksen heretter bør knyttes til grunnbeløpet i folketrygden på domstidspunktet, og at oppreisningserstatningen bør settes til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det skal særlige grunner til for å fravike normen.

Del artikkel: