anmeldevoldtekt.no

Incest

Incest er seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn. Incest reguleres i straffelovens §§ 312-314. Seksuell omgang mellom nærstående reguleres i straffelovens § 314.

En mindreårig som har fylt 15 år, kan på ethvert tidspunkt i saken selv utøve rettighetene, jf. straffeprosessloven § 93 g. Den mindreårige kan når som helst overlate utøvelsen til vergen, dersom dette er avtalt med barnet som har fylt 15 år.

Incest saker kan være særlig vanskelig å politianmelde, da gjerningspersonen er et nært familiemedlem av offeret. Det er viktig å vite at man i slike saker har rett til tre timer konsultasjon med bistandsadvokat for å vurdere sin sak. Bistandsadvokaten vil kunne bistå med å bestille time til anmeldelse, samt være med i avhør. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. 

Kilde: politiet.no

Del artikkel: