anmeldevoldtekt.no

Gangen i en straffesak fra politianmeldelse til rettskraftig dom

Etter at du har politianmeldt de seksuelle overgrepene til politiet, så vil politiet opprette en sak. Din sak hos politiet vil ha et eget anmeldelsesnummer, og politiet vil starte å etterforske saken. Politiet vil avhøre relevante vitner i saken, innhente dokumentasjon og avhøre gjerningspersonen. 

Etter at saken er ferdig etterforsket blir saken din sendt til påtaleansvarlig jurist for en påtalemessig avgjørelse. Påtaleansvarlig jurist er en politiadvokat som vurderer det samlede bevisbildet i saken din. Dersom bevisene er for svake til å konstatere skyld, så blir saken din henlagt etter bevisets stilling. Det blir kun tatt ut tiltale (dvs. at det blir en rettssak) i saker hvor det kan bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at gjerningspersonen er skyldig. 

Retten vil vurdere de bevisene som blir presentert i retten, og vil komme til en avgjørelse basert på det samlede bevisbildet. 

Bistandsadvokaten vil ivareta deg på ethvert trinn av saken.

Del artikkel: