anmeldevoldtekt.no

Voldtekt

Voldtekt reguleres i straffeloven § 291. 

Voldtekt er:

1)å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold

2)å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst

3)å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv

Seksuell omgang kan være samleie. Andre eksempler er å stikke en gjenstand inn i en annens tiss eller rumpe eller å føre penis inn i noens munn. Det kan også være å fingre, slikke eller runke noen. Det er ikke lov å gjøre dette med noen som er under 16 år. Dette gjelder uansett om han eller hun vil det eller ikke. Dette reguleres i blant annet straffeloven § 299, § 302 og § 303.

En mindreårig som har fylt 15 år, kan på ethvert tidspunkt i saken selv utøve rettighetene, jf. straffeprosessloven § 93 g. Den mindreårige kan når som helst overlate utøvelsen til vergen, dersom dette er avtalt med barnet som har fylt 15 år.

Hvis du har vært utsatt for en voldtekt har du rett til tre timer konsultasjon med bistandsadvokat for å vurdere om forholdet skal anmeldes. 

Bistandsadvokaten vil kunne bistå med å bestille time til anmeldelse, samt være med i politiavhør. Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. 

Kilde: politiet.no

Del artikkel: