anmeldevoldtekt.no

Sikring av bevis

Vurderer du å politianmelde straffbare handlinger, så bør du forsøke å sikre bevis. Det er flere steder du kan henvende deg for å få hjelp. 

Hvis man nylig har vært utsatt for et seksuelt overgrep bør man oppsøke Overgrepsmottaket ved Legevakten så fort som mulig. De vil foreta en sporsikringsundersøkelse, som senere kan bli sendt til politiet. På den måten kan man sikre avgjørende bevis. Det er viktig at man oppsøker Overgrepsmottaket før man har dusjet o.l. Klær/ sengetøy bør også tas med for undersøkelse. 

Hvis du nylig har vært utsatt for vold er det viktig at du oppsøker lege for å dokumentere skader. Legen vil ha taushetsplikt ovenfor politiet. Du kan derfor trygt fortelle din lege om hvordan du har det. Det er også viktig at du tar bilder av skadene. Din journal kan senere utleveres til politiet hvis du samtykker til det.

Dersom du lever i et voldelig forhold kan du oppsøke krisesenteret for å hjelp til å komme deg ut av samlivet. 

Alt som kan gi informasjon om det straffbare forholdet er å anse som et bevis, og det er det samlede bevisbildet som er avgjørende. Elektronisk kommunikasjon som bilder/ videoer/ lydopptak kan være viktige bevis.

Som i mange saker som gjelder seksuallovbrudd og mishandling i nære relasjoner, har partene helt ulike forklaringer om hva som faktisk har skjedd. Det er sjelden vitner til hendelser som skjer innenfor husets fire vegger. Tidsnære bevis vil ha særlig stor vekt.

Som din bistandsadvokat kan vi hjelpe deg med å få en oversikt over dine bevis, samt bistå deg med å sikre disse bevisene i samråd med politiet.

Del artikkel: