anmeldevoldtekt.no

Taxisjåfør misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang

I dom fra Høyesterett den 14. mars 2023 (HR-2023-473-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om en taxisjåfør kan dømmes for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling (overtredelse av straffeloven § 295). Høyesterett kom til at taxisjåføren hadde misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med passasjeren. Det ble vurdert at taxisjåføren hadde en stilling som satte han i et overordningsforhold ovenfor fornærmede som var passasjer, idet fornærmede var prisgitt hvor og hvordan taxisjåføren ville kjøre. Taxisjåføren ble også fradømt retten til å kjøre taxi for alltid.

Del artikkel: