anmeldevoldtekt.no

Sakkyndigutredning/ spesialisterklæring

På vegne av fornærmede kan bistandsadvokaten både under etterforskningsstadiet og etter at tiltale er tatt ut, be om at retten oppnevner en rettsoppnevnt sakkyndig for å utrede fornærmedes skadevirkninger som følge av de forhold tiltalen/ anmeldelsen gjelder. Denne spesialisterklæringen vil ha stor betydning i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng mellom skade og økonomisk tap. Menerstatning er erstatning for redusert livsutfoldelse. Slik erstatning forutsetter at den rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med en varig skade og minst 15 % medisinsk invaliditet som følge av den straffbare handlingen.

Våre ansatte har god kompetanse med å fremme komplekse erstatningskrav for domstolene.

Del artikkel: