anmeldevoldtekt.no

februar 2023

Ny lov om voldserstatning

Utsatt for voldtekt eller overgrep, send oss en melding så ringer vi deg:  trykk her.  Ny lov om voldserstatning 1. januar 2023 trådte ny lov om erstatning fra staten til voldutsatte (voldserstatningsloven) i kraft. Dette medfører en rekke endringer på området.  Voldserstatning er en erstatning til den som utsettes for alvorlige straffbare handlinger, som voldtekt og […]

Ny lov om voldserstatning Read More »

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner?

Da bestemmelsen om vold i nære relasjoner i straffeloven § 219 (dagens § 282) opprinnelig ble vedtatt, omfattet ordlyden bare ektefeller, barn eller andre i vedkommendes husstand, men ikke samboere slik som i dag. Det fremgikk av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) punkt 4.1, at samboere var likestilt med ektefeller under henvisning til straffeloven

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner? Read More »