anmeldevoldtekt.no

Bistandsskjema

Vi bistår og hjelper personer som har blitt utsatt for fysiske og psykiske krenkelser, psykisk og fysisk vold, seksuelle overgrep, menneskehandel, tvangsekteskap, voldtekt, samt bistand til etterlatte.